logo
Søk
Søk
Meny

Miljøfyrtårn

Romnes AS tar miljøet på alvor

Romnes ser det som sitt ansvar at vi i det daglige jobber med  det å sikre at konsernet ikke utgjør et miljøproblem, men heller er en del av løsningen. For oss skal dette arbeidet være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt. Derfor skal Romnes AS i størst mulig grad drive sin virksomhet på en måte som i minst mulig grad påvirker og belaster miljøet på en negativ måte. Dette gjør vi ved å fokusere på hva vi kan få til lokalt gjennom helhetlig og systematisk miljøarbeid.

Romnes AS vil være en miljøfyrtårn-bedrift hvor vi iverksetter konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak som vi mener har stor betydning for bedriften i årene framover. Hovedfokus har vi på avfallshåndtering, optimalisere energiforbruk, bruk av teknologiske løsninger, driftsoptimaliserte prosesser og valg av riktig kvalitet på varene vi kjøper og selger for lengst mulig levetid.  Dette er miljøarbeid i praksis som vi ønsker at vi alle bidrar til.

Bærekraft og sosialt ansvar ser vi som svært sentrale når vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge og evaluere våre oppstrøms verdikjeder slik at vi kan fokusere og sette krav til våre leverandører for en mer bærekraftig produksjon.

Informasjon, kunnskap og involvering av alle ansatte er enn vesentlig del av det å kunne få økt fokus på miljøarbeidet hos oss slik at den enkelte medarbeider opplever motivasjon og økt trivsel.