logo
Søk
Søk
Søk
Søk
Meny

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Romnes-gruppen er en import- og grossistvirksomhet innen bildeler og tilbehør. Selskapet har hovedkontor i Skien, og datterselskap i Arendal, Bergen, Drammen, Hamar, Haugesund, Hønefoss, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Trondheim og Tønsberg.

Romnes-gruppen er i sin helhet eid av Romnes Holding AS.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Romnes-gruppen vedtok i 2022 retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og prinsippene i UN Global Compact.

Åpenhetsloven er implementert på styrenivå, og hovedkontoret i Skien (morselskap) tar ansvaret for at hele konsernet med datterselskap jobber med å implementere loven og aktivt jobber i henhold til vedtatte rutiner og retningslinjer..

apenhetsloven_cycle

Hovedformålet med modellen for aktsomhetsvurderinger er forebygge, redusere, og håndtere risiko for eventuell negativ påvirkninger. Selskapet utfører aktsomhetsvurderingen jevnlig, og spesielt ved større endringer som nye leverandører eller nye virksomhetsområder.

Kartlegging og vurdering av risiko av faktiske og mulige negative påvirkning tar hensyn til blant annet geografisk beliggenhet og råvare spesifikke faktorer. Grunnleggende for å kunne vurdere negative skade er sentrale konvensjoner fra FN, ILO og DFØ høyrisiko liste.

Det er lagt opp til årlig revisjon av våre største leverandører og leverandører med et mulig risiko potensial.

Det er gjennomført risikoanalyse for de fleste av selskapets leverandører og samarbeidspartnere. Risikoanalysen har blitt fulgt opp ved at leverandører med middels eller høy risiko har blitt kontaktet for en nærmere gjennomgang av risikoelementene.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi så lang ikke avdekke bekymringsverdige brudd eller vesentlig risiko for negative konsekvenser verken på menneskerettigheter, etisk handel eller anstendige arbeidsforhold.