Alle deler teller

Alle deler teller – er vårt nye slagord – og tre ord som skal være en ledestjerne for alt vi gjør i vår streben etter å være en enda bedre leverandør for våre kunder. Hver eneste dag.

Slagordet handler om mye mer enn våre 45 000 lagerførte, fysiske deler. Delene teller de, alle som en, men vi tenker vel så mye på vår innstilling; oppfølging, service, pålitelighet, det å alltid sette kundene først. Og ikke minst dreier det seg om viktigheten av å ta i bruk de riktige digitale hjelpemidlene – og det å være markedets beste partner når en norsk bilpark i stor endring skal håndteres – neste år og de neste tiår.