Bosch ESI

ESI bilde 300pix

Bosch ESI[tronic] er det mest komplette informasjonssystem innen bilteknikk. Systemet leveres på DVD og kan oppdateres via internett.

Diagnose/feilsøkeveiledninger:

  • Diagnose (ESI-SD) *
  • Feilsøkeveiledninger (ESI-SIS)
  • Diagnose + feilsøkeveiledninger (ESI-SD+SIS) *
  • Koblingsskjema for komfortutstyr (ESI-P)
  • Tekniske data / service skjemaer (ESI-M)
  • Reparasjons bulletiner (ESI-TSP)
  • Kjente feil online, erfarings-database (ESI-EBR)

* Diagnose-programvare forutsetter Bosch KTS diagnoseapparat.

Delekataloger:

  • Delekatalog (ESI-A)
  • Delekatalog for elektriske komponenter med sprengtegninger (ESI-E)
  • Delekatalog for diesel komponenter med sprengtegninger (ESI-D)

Bestilling av ESI[tronic]

For å bestille et abonnement, kontakt din Romnes salgsrepresentant, eller send en mail til Lars.Ytterbo@romnes.no