Romnes

Nytt hjullager verktøy fra SKF

SKF presenterer nye verktøy for montering og demontering av nyere typer hjullager.

 

Med verktøyene VKN600 og VKN601 blir det enklere og raskere å montere og demontere hjullager. VKN600 brukes for montering, og tilleggs settet VKN601 brukes for demontering. Settet er justerbart, så det dekker flere lagerdiametere.

Basismodellene av verktøyet er manuell, men det kan utstyres med en hydraulisk sylinder (VKN602-1), som gir enda enklere bruk av verktøyet.

 

VKN600, verktøy for montering av hjullager

VKN601, tilleggs-verktøy for demontering av hjullager

VKN602-1, hydraulisk enhet, for enda raskere og enklere betjening av VKN600. 

Settene VKN600 og VKN601 er lagervare i Skien. Den hydrauliske enheten VKN602-1 er tilgjengelig som bestillingsvare.

 
7. april 2016 - Skrevet av: Kjetil Gundersen