Romnes

ESI[tronic] 2.0 - genialt enkel i bruk, raskere og bedre

Bosch kommer i løpet av sommeren/høsten 2012 med en helt ny versjon av det verdensledende verkstedprogrammet ESI[tronic]. Det nye ESI[tronic] 2.0 er mye enklere å bruke, raskere og bedre.

ESI 2.0 350pix

Med det nye grensesnittet til ESI[tronic] 2.0 trenger bruke­ren langt færre museklikk for å få til­gang til nødvendig informasjon. Kjøretøyet kan identifiseres raskt ved hjelp av reg. nummer, og brukeren får umiddelbar tilgang til kjøre­tøy-diagnosen via menypunktet “Diagnose/systemoversikt”.

Systemsøket gir god oversikt over alle styreenheter, angitt etter emne, sammen med alle lagrede feil. Ved hjelp av nye snar­veier kan du raskt gå videre til de ulike typene infor­masjon som finnes i programvarepakken, for ek­sempel til feilsøknings-veiledninger.
 

Raskere diagnose og feilsøking

Med ESI 2.0 er det mye enklere å bruke din Bosch KTS-diag­nosetester, særlig i forbindel­se med service, noe som også gjør prosessen mer kostnads­effektiv. Men også diagnose­spesialister vil synes at ESI 2.0 funksjonene er mer oversiktlige og raskere i bruk. Du kan enkelt skifte fra diagnose med visning av feilminnet til feilsøkingsveiledninger og derfra videre til skjermbildet for testing av komponenter. Slik får mekanikeren all relevant informasjon vedrørende feilen eller kjøretøy­systemet meget raskt. Ved hjelp av et klikk kan mekanikeren gå frem og tilbake mellom de ulike skjermbildene.
 

Verdensledende verksted­program  —  Bosch ESI

Rundt 75 000 bilverksteder i mer enn 100 land abonnerer på pro­gramvarepakken, som finnes på 24 forskjellige språk. I Tyskland bruker rundt to tredjedeler av alle bilmekanikere ESI-programvaren. Programvaren omfatter diagnose og feilsøkingsveiledninger, reparasjonsanvisninger, er-ver­dier, samt koblingsskjemaer, serviceskje­maer og tekniske data. Hvert år tusener av nye systemer lagt til i ESI-databasen, og det blir foretatt like mange oppdateringer i eksisterende systemer. ESI 2.0 kan oppdateres regelmessig via internett-opp­dateringer, som medfører at verkstedet alltid har tilgang til den nyeste informasjon.

Når kan jeg få ESI 2.0?

Også i Norge er det mange ESI abonnenter. For å få alle brukerne over til det nye og enklere systemet vil det ta noe tid. Kunder har forskjellige KTS-apparater, og en oppdatering må ses i forhold til det utstyret verkstedet har. ESI 2.0 støtter KTS 530/540/570/670 og de noe eldre KTS 520/550. PC’en som ESI 2.0 skal kjøre på må ha minimum 2Gb ram, og ha to-kjerne (dual-core) prosessor eller bedre. Den nye Bosch DCU 130 diagnose PC’en egner seg perfekt for ESI 2.0. Den etterhvert gamle KTS 650 vil ikke kunne kjøre ESI 2.0. Oppdatering fra ESI classic til ESI 2.0 kan starte opp fra 1. juni. Og vi håper å få alle over innen 2012 er omme. Den gjeldende/gamle versjonen av ESI vil kunne brukes ut hele 2013. Så brukere av KTS 650 vil ha god tid til å tenke fornying av KTS-tester.

3. mai 2012 - Skrevet av: Lars Olav Ytterbø