Romnes

Er du i gang med TPMS?

Bosch TPA200 er en av de beste og mest hendige løsninger for å jobbe med dekktrykkovervåknings system (TPMS). Enheten leser, programmerer og kloner TPMS-ventiler med noen få tastetrykk.

 

Dekktrykkovervåknings system er standardutstyr på alle biler som er nyregistrert i Norge etter november 2014. De aller fleste av disse bilene har et TMPS-system som har en ventil-sensor på hvert hjul. 

tpa200

Med Bosch TPA 200 kan du:

  • Kontrollere dekktrykket, og lese av batteritilstanden i alle typer sensorer.
  • Programmere nye uprogrammerte universalsensorer (Alligator Sens-it og Schrader) fra innebygget database i TPA200 enheten.
  • Klone program fra gammel sensor over til ny universalsensorer.
  • Du kan også overføre data fra TPA200 enheten til PC programmet, for utskrift til kunde.

Med TPA200 jobber du enklere og raskere med dekktrykkovervåknings systemer, fordi enheten har display og kan brukes uavhengig av PC. Det følger med PC-programvare for å laste ned fremtidige oppdateringer for TPA200 enheten. Enheten har norsk meny, og leveres med norsk brukerveiledning.

Art. nr  0 684 400 250

3. desember 2014 - Skrevet av: Lars O. Ytterbø