Romnes

Batterier til micro-hybrid kjøretøy

Romnes har utvidet sortimentet av batterier til kjøretøy med stop-start system og kjøretøy med bremseenergi gjenvinning, såkalte micro-hybrid kjøretøy.

samlebilde-ecm

Det som kjennetegner disse bilene er større belastning på batteriene i form av hyppigere utladninger og oppladninger (flere syklinger). I tillegg har bilene ofte større strømforbruk i og med at enda flere komponenter er elektrisk drevet, som vannpumpe og klimakompressor. Disse bilene er derfor utstyrt med batterier av typen AGM eller ECM, som har disse egenskapene:

Sønnak AGM (Absorbent Glass Matt)

  • Ekstrem utholdenhet – tre ganger så høy syklingsbestandighet som standardbatterier.
  • AGM er det anbefalte batteriet for kjøretøy hvor batteriet er montert i kupe eller bagasjerom.
  • Optimal sikkerhet – hermetisk lukket batteri med overtrykksventiler og rekombinasjonsteknologi.
  • Originalkvalitet og originalteknologi.

 AGM batterier tilgjengelig: SK600, SK700, SK800, SK920
 

Sønnak ECM (Enhanced Cycle Matt)

  • Høy utholdenhet – dobbelt så høy syklingsbestandighet som standardbatterier.
  • ECM er det anbefalte batterivalget for kjøretøy der batteriet skal monteres i motorrommet.
  • Maksimal fleksibilitet. Sønnak ECM bevarer sin gode syklingskapasitet selv under høye temperaturer.
  • Originalkvalitet og originalteknologi.

ECM batterier tilgjengelig: SL600, SL604, SL700, SL752, SL800

I Norsk Bildelkatalog og Future vil det fremkomme Micro-hybrid AGM og/eller Micro-hybrid ECM til en del nyere biler. Ordet micro-hybrid henspeiler altså på bilteknologi (stop-start og evt. bremseenergi gjenvinning), mens AGM/ECM betegner batteriteknologien.

Ved bytte av batterier i mikro-hybrid kjøretøy skal batteriene alltid ha tilsvarende kvalitet som originalbatteriene. Tradisjonelle blybatterier bør ikke brukes i slike kjøretøy.

AGM og ECM batteriene egner seg også meget godt til andre formål hvor det er mange syklinger. For eksempel taxi, ambulanser, politibiler, og i båter, campingvogner med mer. 

Les mer i brosjyrene under:

 
7. januar 2014 - Skrevet av: Kjetil Gundersen